Informatii economice

Legislatura 2012-2016, Decembrie 2013

Cheltuieli suportate din bugetul Camerei Deputatilor pentru exercitarea mandatului

1. CAZARE DEPUTATI

Baza legala: Legea nr.96/2006, privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata

Art. 41. - (2) Deputatilor si senatorilor care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau judetul Ilfov li se acorda lunar, pe durata mandatului, pe baza de declaratie pe propria raspundere care reprezinta document justificativ, o suma forfetara din bugetul Camerei Deputatilor si, respectiv, al Senatului, pentru acoperirea chetuielilor de cazare în municipiul Bucuresti. Cuantumul sumei este stabilit prin hotarârea birourilor permanente reunite ale celor doua Camere, în functie de resursele bugetare, dar nu mai putin de jumatate din indemnizatia bruta a deputatului, respectiv al senatorului;

(3) De ? dreptul de decontare a cazarii în teritoriu, în unitati de primire turistice cu clasificare de cel mult 4 stele, sau de compensare a cheltuielilor de cazare prin acordarea a 2% din indemnizatia lunara bruta pentru fiecare noapte beneficiaza deputatii sau senatorii care:

  1. efectueaza deplasari în tara din însarcinarea presedintelui Camerei Deputatilor sau al Senatului, a birourilor permanente ale celor doua Camere, a birourilor comisiilor permanente sau a liderilor grupurilor parlamentare;
  2. nu domiciliaza în circumscriptiile electorale în care au fost alesi, pe timpul deplasarii în aceste circumscriptii, în vederea îndeplinirii activitatilor legate de desfasurarea mandatului;
  3. deputatii care reprezinta organizatiile cetateniilor apartinând minoritatilor nationale, care se deplaseaza în alte localitati din tara, în afara celei de domiciliu, pentru activitatile legate de exercitarea mandatului.

(4) Deputatii si senatorii care se deplaseaza în timpul vacantelor parlamentare în cadrul circumscriptiilor electorale în care au fost alesi, altele decât cele în care au domiciliul, sau la Bucuresti, pentru îndeplinirea unor sarcini legate de exercitarea mandatului, beneficiaza de ..... cazare conform alin. (1) - (3), în limita numarului de zile stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, respectiv de Biroul permanent al Senatului.

Cheltuieli cu cazarea deputatilor 1.230.677 lei


2. TRANSPORT DEPUTATI

Baza legala: Legea nr.96/2006, privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata,

Art. 45. - (1) Deputatii si senatorii beneficiaza, pe perioada mandatului, de transport gratuit intern pe calea ferata cu orice categorie de trenuri de calatori. Biletele de calatorie se vor elibera pe baza legitimatiei de deputat sau de senator.

...

(3) Optional, prin renuntarea la dreptul prevazut la alin. (2) (autoturism pentru desfasurarea activitatilor legate de exercitarea mandatului), deputatii si senatorii pot beneficia de o suma forfetara al carei cuantum este stabilit prin hotarâre a birourilor permanente, în functie de resursele bugetare ale celor doua Camere, pentru acoperirea cheltuielilor de transport din circumscriptie, pe baza de declaratie pe proprie raspundere, care reprezinta document justificativ.

(4) Deputatii si senatorii care folosesc autoturismul pentru a se deplasa din circumscriptia electorala în care au domiciliul la lucrarile Parlamentului si inapoi, cei care au domiciliul în Bucuresti si se deplaseaza în circumscriptia electorala în care au fost alesi si înapoi, precum si cei care se deplaseaza din localitatea de domiciliu in circumscriptia electorala în care au fost alesi si înapoi, daca nu au folosit mijloacele de transport prevazute la alin.(1) si (6), vor primi contravaloarea a 7,5 litri combustibil la 100 km parcursi, cel mult pentru un drum dus-intors saptamânal.

(5) Beneficiaza de facilitatile prevazute la alin.(4) deputatii si senatorii care se deplaseaza din localitatea de domiciliu în localitatea cea mai apropiata de unde se asigura transportul la Bucuresti si inapoi.

(6) Deputatii si senatorii care nu au domiciliul în municipiul Bucuresti si se deplaseaza în municipiul Bucuresti pentru a participa la lucrarile Parlamentului, precum si deputatii si senatorii care au domiciliul în municipiul Bucuresti si se deplaseaza in circumscriptia electorala în care au fost alesi beneficiaza de transport gratuit sau de decontarea cheltuielilor de transport pe liniile aeriene interne pentru o calatorie dus-intors pe saptamâna.

(7) Beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. (4) deputatii sau senatorii care efectueaza deplasari în tara, ca urmare a hotarârilor birourilor permanente ale celor doua Camere, deciziei presedintelui Camerei Deputatilor si, respectiv, Senatului, a liderilor de grup si a presedintilor comisiilor permanente, pentru activitati legate de exercitarea mandatului.

(8) Deputatii si senatorii care se deplaseaza în timpul vacantelor parlamentare în cadrul circumscriptiilor electorale în care au fost aleti sau în municipiul Bucuresti, pentru îndeplinirea unor sarcini legate de exercitarea mandatului, beneficiaza de un numar de calatorii cu avionul, stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului.

(9) La sfârsitul mandatului, pentru o perioada de 30 de zile, deputatii si senatorii care nu au mai fost alesi au dreptul de a deconta 6 calatorii, cu mijloacele prevazute la alin. (1) sau cu autoturismul proprietate personala, în conditiile prevazute la alin. (4), pentru efectuarea formalitatilor de lichidare.

Cheltuieli cu trasportul deputatilor 554.454 lei


3. TELEFONIE MOBILA DEPUTATI

Baza legala:

Hotararea nr.5/2013 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare si justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare si functionare a birourilor parlamentare,

Art. 13 - (5) Fiecare deputat sau senator are dreptul la un abonament de telefonie mobila. Decontarea se face în conformitate cu hotarârile birourilor permanente ale Camerei Deputatilor, respectiv Senatului.

H.B.P. nr. 649/2013 privind decontarea serviciilor de telefonie mobila si acces la Internet pentru birourile parlamentare din teritoriu stabileste ca:

...pentru membrii Biroului Permanent, liderii grupurilor parlamentare, presedintii de comisii permanente, presedintii delegatiilor Parlamentului Romaniei la organizatii parlamentare internationale... , costurile pentru telefonia mobila si acces la Internet de pe telefonul mobil, tableta sau laptop (si traficul suplimentar) se suporta integral din bugetul Camerei Deputatilor. Pentru ceilalti deputati, se suporta din bugetul Camerei Deputatilor costul unui abonament lunar în limita a 10 euro pentru convorbirile si SMS-urile nationale, costul trecerii la un abonament superior, abonament pentru accesul la Internet de pe telefonul mobil si traficul suplimentar, cât si un abonament pentru accesul la Internet pentru tableta sau laptop, si traficul suplimentar se suporta din suma forfetara. Din venituri proprii se vor suporta costul convorbirilor internationale - roaming si traficul pe Internet în roaming de pe telefonul mobil, tableta sau laptop. Deputatii alesi in circumscriptia electorala nr. 43 - Diaspora beneficiaza de decontarea serviciului de roaming potrivit HBP reunite nr. 5/2007.

Cheltuieli cu telefonia mobila 25.112 lei

  1. Pentru membrii Biroului Permanent, liderii de grupuri parlamentare, presedintii de comisii, presedintii delegatiilor Parlamentului Romaniei la organizatii parlamentare internationale - abonamentul lunar suportat din bugetul Camerei Deputatilor
  2. Pentru deputati, abonamentul lunar suportat din bugetul Camerei Deputatilor