Monitorul Oficial
nr. 915/16 decembrie 2002

Publicare
  1.   L. nr.634/07-12-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
A
  2.   D. nr.996/06-12-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
-
  3.   D.C.C. nr.272/22-10-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Decretul nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice, republicat, cu modificările ulterioare
-
  4.   D.C.C. nr.304/12-11-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 43 alin. (3) și ale art. 3231 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, modificată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
-
  5.   D.C.C. nr.305/12-11-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 și 13 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare
-
  6.   H.G. nr.1.341/27-11-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
-
  7.   O. nr.1.975/09-12-2002 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.398/2001
-


Joi, 29 septembrie 2022, 21:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.