LEGE nr.644 din 7 decembrie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societăților comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalități și majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 900/11 dec. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.89 din 20 iunie 2002 privind reglementarea unor datorii ale societăților comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalități și majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 27 iunie 2002, cu următoarele modificări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Aprobarea înlesnirilor prevăzute la art. 1 se acordă de adunarea generală a acționarilor la societăți comerciale, respectiv consiliile de administrație la regii autonome, potrivit prevederilor legale în vigoare."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Obligațiile datorate, pentru care s-au aprobat înlesniri, vor fi evidențiate în conturi de ordine și evidență în afara bilanțului, urmând ca la sfârșitul perioadei prevăzute la art. 1 alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, să se decidă asupra modului de reglementare a acestora."

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonanței de urgență, Ministerul Industriei și Resurselor va elabora și va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor cuprinde condițiile și criteriile în baza cărora se pot acorda aceste amânări."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 7 decembrie 2002.
Nr. 644.


Miercuri, 05 octombrie 2022, 21:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.