LEGE nr.465 din 18 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
  O. nr.834/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind prelungirea termenului de valabilitate a unor licențe automate de export și de import, a căror valabilitate expiră la 31 decembrie 2004


Miercuri, 05 octombrie 2022, 21:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.