ȘEDINȚELE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR

Ordinea de zi pentru ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților din 16 iunie 2021 ora 12:41

1. Transmiterea către Senat a Proiectului de Lege pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (Pl-x 243/2021)
2. Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților
    Soluție: aprobată
pdf icon
3. Programul de lucru al Camerei Deputaților
    Soluție: aprobat
pdf icon
   3.1  Procedura de desfășurare a dezbaterilor politice în cadrul ”Orei Guvernului” și timpul maxim propus a fi alocat participanților, având în vedere prevederile regulamentare
    Soluție: aprobată
pdf icon
   3.2  Secretari de ședință
    Soluție: aprobați
pdf icon
4. Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților
    Soluție: aprobată
pdf icon
5. Solicitare din partea domnului deputat Alfred Simonis, liderul Grupului parlamentar PSD, privind rectificarea rezultatului votului exprimat asupra moțiunii simple în data de 15.06.2021
    Soluție: la Comisia juridică, de disciplină și imunități pentru formularea unui punct de vedere în termen de o săptămână
pdf icon
6. Proiect de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
    Soluție: la Comisia pentru Regulament
pdf icon
7. Solicitare din partea Comisiei pentru învățământ și a Comisiei pentru muncă și protecție socială referitoare la Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională (Plx 228/2021)
    Soluție: amânată
8. Solicitare din partea Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic de a-și organiza ședința în ziua de marți, 15 iunie 2021, ora 12.00
    Soluție: aprobată
pdf icon
9. Solicitare din partea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO de a-și defășura ședința în ziua de 15 iunie 2021, în același timp cu ședința de plen a Camerei Deputaților
    Soluție: aprobată
pdf icon
10. Solicitare din partea Comisiei pentru industrii și servicii privind desfășurarea lucrărilor Comisiei din data de 21 septembrie 2021 la sediul Arctic S.A, Ulmi – județul Dâmbovița
    Soluție: aprobată
pdf icon
11. Solicitare din partea Consiliului Concurenței referitoare la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2021 privind măsurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 20/9/l.150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum și pentru modificarea și complerarea Legii concurenței nr. 21/1996 (PLx 188/2021)
    Soluție: aprobată
pdf icon
12. Solicitări privind efectuarea de concedii cu plată
   12.1  domnul deputat Eduard Andrei Popica
    Soluție: aprobat
pdf icon
   12.2  doamna deputat Carmen-Ileana Mihălcescu
    Soluție: aprobat
pdf icon
   12.3  domnul deputat George-Cristian Tuță
    Soluție: aprobat
pdf icon
13. Solicitare din partea Secretariatelor generale ale Curții Constituționale și Consiliului Legislativ
    Soluție: aprobată. Sala Regele Mihai I
pdf icon
14. Memorandum Intern: Solicitarea Uniunii Studenților din România
    Soluție: aprobat
pdf icon
15. Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe pdf icon
   15.1  Memorandum intern privind participarea la cea de-a treia parte a Sesiunii ordinare 2021 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Strasbourg, 21 – 24 iunie 2021)
    Soluție: aprobat
pdf icon
   15.2  Informare privind participarea la lucrările Săptămânii Parlamentare Europene, videoconferință, 22 februarie 2021
    Soluție: s-a luat act
pdf icon
   15.3  Informare privind participarea la Reuniunea comună a Comisiei pentru apărare și securitate, a Comisiei politice și a Comisiei pentru economie și securitate, Adunarea Parlamentară a NATO, videoconferință, 1 – 2 martie 2021
    Soluție: s-a luat act
pdf icon
   15.4  Informare privind vizita în Indonezia a deputatului Nicu Fălcoi, membru în Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, 22.05. – 29.05.2021
    Soluție: s-a luat act
pdf icon